SALDO

grundformförmodern
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförmodern
pos indef sg u genförmoderns
pos indef sg n nomförmodernt
pos indef sg n genförmodernts
pos indef pl nomförmoderna
pos indef pl genförmodernas
pos def sg no_masc nomförmoderna
pos def sg no_masc genförmodernas
pos def sg masc nomförmoderne
pos def sg masc genförmodernes
pos def pl nomförmoderna
pos def pl genförmodernas
komp nomförmodernare
komp genförmodernares
super indef nomförmodernast
super indef genförmodernasts
super def no_masc nomförmodernaste
super def no_masc genförmodernastes
super def masc nomförmodernaste
super def masc genförmodernastes
cförmodern-/förmodern
smsförmodern-