SALDO

grundformförromersk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförromersk
pos indef sg u genförromersks
pos indef sg n nomförromerskt
pos indef sg n genförromerskts
pos indef pl nomförromerska
pos indef pl genförromerskas
pos def sg no_masc nomförromerska
pos def sg no_masc genförromerskas
pos def sg masc nomförromerske
pos def sg masc genförromerskes
pos def pl nomförromerska
pos def pl genförromerskas
komp nomförromerskare
komp genförromerskares
super indef nomförromerskast
super indef genförromerskasts
super def no_masc nomförromerskaste
super def no_masc genförromerskastes
super def masc nomförromerskaste
super def masc genförromerskastes
cförromersk-/förromersk
smsförromersk-