SALDO

grundformförsäkra
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförsäkrar
pres ind s-formförsäkras
pret ind aktivförsäkrade
pret ind s-formförsäkrades
imperförsäkra
inf aktivförsäkra
inf s-formförsäkras
sup aktivförsäkrat
sup s-formförsäkrats
pres_part nomförsäkrande
pres_part genförsäkrandes
pret_part indef sg u nomförsäkrad
pret_part indef sg u genförsäkrads
pret_part indef sg n nomförsäkrat
pret_part indef sg n genförsäkrats
pret_part indef pl nomförsäkrade
pret_part indef pl genförsäkrades
pret_part def sg no_masc nomförsäkrade
pret_part def sg no_masc genförsäkrades
pret_part def sg masc nomförsäkrade
pret_part def sg masc genförsäkrades
pret_part def pl nomförsäkrade
pret_part def pl genförsäkrades