SALDO

grundformförsåtlig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförsåtlig
pos indef sg u genförsåtligs
pos indef sg n nomförsåtligt
pos indef sg n genförsåtligts
pos indef pl nomförsåtliga
pos indef pl genförsåtligas
pos def sg no_masc nomförsåtliga
pos def sg no_masc genförsåtligas
pos def sg masc nomförsåtlige
pos def sg masc genförsåtliges
pos def pl nomförsåtliga
pos def pl genförsåtligas
komp nomförsåtligare
komp genförsåtligares
super indef nomförsåtligast
super indef genförsåtligasts
super def no_masc nomförsåtligaste
super def no_masc genförsåtligastes
super def masc nomförsåtligaste
super def masc genförsåtligastes
cförsåtlig-/försåtlig
smsförsåtlig-