SALDO

dokumentation (pdf)

försök2

⇧[2]undersöka PRIM

försök (nn)

[korpus]


9
PRIM experiment försöksballong försöksmetod
djur djurförsök
fiskdamm dammförsök
frysa2 frysförsök
fältarbete fältförsök
modell modellförsök
odla odlingsförsök

6
damm försöksdamm
djur försöksdjur
leda försöksledare
objekt försöksobjekt
person försöksperson
verksamhet försöksverksamhet