SALDO

dokumentation (pdf)

försöka

⇧[2]kanske PRIM

försöka (vb)

[korpus]


9
PRIM försök försökande känna_sig_för pröva på_känn sondera_terrängen testa2 treva_sig_fram
slumpmässig trial-and-error

4
ana gissa
kontakt trevare
lösa2 tackla3
preja prejningsförsök