SALDO

grundformförsöka
mönstervb_2m_mysa
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförsöker
pres ind s-formförsöks/försökes
pret ind aktivförsökte
pret ind s-formförsöktes
imperförsök
inf aktivförsöka
inf s-formförsökas
sup aktivförsökt
sup s-formförsökts
pres_part nomförsökande
pres_part genförsökandes
cförsök-/försök
smsförsök-