SALDO

grundformförsegla
mönstervb_1a_beundra
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförseglar
pres ind s-formförseglas
pret ind aktivförseglade
pret ind s-formförseglades
imperförsegla
inf aktivförsegla
inf s-formförseglas
sup aktivförseglat
sup s-formförseglats
pres_part nomförseglande
pres_part genförseglandes
pret_part indef sg u nomförseglad
pret_part indef sg u genförseglads
pret_part indef sg n nomförseglat
pret_part indef sg n genförseglats
pret_part indef pl nomförseglade
pret_part indef pl genförseglades
pret_part def sg no_masc nomförseglade
pret_part def sg no_masc genförseglades
pret_part def sg masc nomförseglade
pret_part def sg masc genförseglades
pret_part def pl nomförseglade
pret_part def pl genförseglades