SALDO

grundformförskrämd
mönsterav_1_rund
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförskrämd
pos indef sg u genförskrämds
pos indef sg n nomförskrämt
pos indef sg n genförskrämts
pos indef pl nomförskrämda
pos indef pl genförskrämdas
pos def sg no_masc nomförskrämda
pos def sg no_masc genförskrämdas
pos def sg masc nomförskrämde
pos def sg masc genförskrämdes
pos def pl nomförskrämda
pos def pl genförskrämdas
komp nomförskrämdare
komp genförskrämdares
super indef nomförskrämdast
super indef genförskrämdasts
super def no_masc nomförskrämdaste
super def no_masc genförskrämdastes
super def masc nomförskrämdaste
super def masc genförskrämdastes
cförskrämd-/förskrämd
smsförskrämd-