SALDO

grundformförteknisk
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförteknisk
pos indef sg u genförteknisks
pos indef sg n nomförtekniskt
pos indef sg n genförtekniskts
pos indef pl nomförtekniska
pos indef pl genförtekniskas
pos def sg no_masc nomförtekniska
pos def sg no_masc genförtekniskas
pos def sg masc nomförtekniske
pos def sg masc genförtekniskes
pos def pl nomförtekniska
pos def pl genförtekniskas