SALDO

grundformförtidig
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförtidig
pos indef sg u genförtidigs
pos indef sg n nomförtidigt
pos indef sg n genförtidigts
pos indef pl nomförtidiga
pos indef pl genförtidigas
pos def sg no_masc nomförtidiga
pos def sg no_masc genförtidigas
pos def sg masc nomförtidige
pos def sg masc genförtidiges
pos def pl nomförtidiga
pos def pl genförtidigas