SALDO

grundformförtoning
mönsternn_2u_mening
ordklassnn
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomförtoning
sg indef genförtonings
sg def nomförtoningen
sg def genförtoningens
pl indef nomförtoningar
pl indef genförtoningars
pl def nomförtoningarna
pl def genförtoningarnas
ciförtonings/förtonings-
cmförtonings/förtonings-
smsförtonings-