SALDO

grundformförtrösta
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförtröstar
pres ind s-formförtröstas
pret ind aktivförtröstade
pret ind s-formförtröstades
imperförtrösta
inf aktivförtrösta
inf s-formförtröstas
sup aktivförtröstat
sup s-formförtröstats
pres_part nomförtröstande
pres_part genförtröstandes
pret_part indef sg u nomförtröstad
pret_part indef sg u genförtröstads
pret_part indef sg n nomförtröstat
pret_part indef sg n genförtröstats
pret_part indef pl nomförtröstade
pret_part indef pl genförtröstades
pret_part def sg no_masc nomförtröstade
pret_part def sg no_masc genförtröstades
pret_part def sg masc nomförtröstade
pret_part def sg masc genförtröstades
pret_part def pl nomförtröstade
pret_part def pl genförtröstades
cförtröst-/förtröst
smsförtröst-