SALDO

grundformförunna
mönstervb_1a_laga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförunnar
pres ind s-formförunnas
pret ind aktivförunnade
pret ind s-formförunnades
imperförunna
inf aktivförunna
inf s-formförunnas
sup aktivförunnat
sup s-formförunnats
pres_part nomförunnande
pres_part genförunnandes
pret_part indef sg u nomförunnad
pret_part indef sg u genförunnads
pret_part indef sg n nomförunnat
pret_part indef sg n genförunnats
pret_part indef pl nomförunnade
pret_part indef pl genförunnades
pret_part def sg no_masc nomförunnade
pret_part def sg no_masc genförunnades
pret_part def sg masc nomförunnade
pret_part def sg masc genförunnades
pret_part def pl nomförunnade
pret_part def pl genförunnades
cförunn-/förunn
smsförunn-