SALDO

grundformförutfattad mening
mönsternnm_2ua_kvalificerad_gissning
ordklassnnm
inherenta dragu
böjningstabell
sg indef nomförutfattad mening
sg indef genförutfattad menings
sg def nomförutfattade meningen
sg def genförutfattade meningens
pl indef nomförutfattade meningar
pl indef genförutfattade meningars
pl def nomförutfattade meningarna
pl def genförutfattade meningarnas