SALDO

grundformförutsäga
mönstervb_2a_motsäga
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförutsäger
pres ind s-formförutsägs/förutsäges
pret ind aktivförutsade
pret ind s-formförutsades
imperförutsäg
inf aktivförutsäga
inf s-formförutsägas
sup aktivförutsagt
sup s-formförutsagts
pres_part nomförutsägande
pres_part genförutsägandes
pret_part indef sg u nomförutsagd
pret_part indef sg u genförutsagds
pret_part indef sg n nomförutsagt
pret_part indef sg n genförutsagts
pret_part indef pl nomförutsagda
pret_part indef pl genförutsagdas
pret_part def sg no_masc nomförutsagda
pret_part def sg no_masc genförutsagdas
pret_part def sg masc nomförutsagde
pret_part def sg masc genförutsagdes
pret_part def pl nomförutsagda
pret_part def pl genförutsagdas
cförutsäg-/förutsäg
smsförutsäg-