SALDO

grundformförutsätta
mönstervb_2a_sätta
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförutsätter
pres ind s-formförutsätts/förutsättes
pret ind aktivförutsatte
pret ind s-formförutsattes
imperförutsätt
inf aktivförutsätta
inf s-formförutsättas
sup aktivförutsatt
sup s-formförutsatts
pres_part nomförutsättande
pres_part genförutsättandes
pret_part indef sg u nomförutsatt
pret_part indef sg u genförutsatts
pret_part indef sg n nomförutsatt
pret_part indef sg n genförutsatts
pret_part indef pl nomförutsatta
pret_part indef pl genförutsattas
pret_part def sg no_masc nomförutsatta
pret_part def sg no_masc genförutsattas
pret_part def sg masc nomförutsatte
pret_part def sg masc genförutsattes
pret_part def pl nomförutsatta
pret_part def pl genförutsattas
cförutsätt-/förutsätt
smsförutsätt-