SALDO

grundformförutse
mönstervb_4a_se
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivförutser
pres ind s-formförutses
pret ind aktivförutsåg
pret ind s-formförutsågs
pret konj aktivförutsåge
pret konj s-formförutsåges
imperförutse
inf aktivförutse
inf s-formförutses
sup aktivförutsett
sup s-formförutsetts
pres_part nomförutseende
pres_part genförutseendes
pret_part indef sg u nomförutsedd
pret_part indef sg u genförutsedds
pret_part indef sg n nomförutsett
pret_part indef sg n genförutsetts
pret_part indef pl nomförutsedda
pret_part indef pl genförutseddas
pret_part def sg no_masc nomförutsedda
pret_part def sg no_masc genförutseddas
pret_part def sg masc nomförutsedde
pret_part def sg masc genförutseddes
pret_part def pl nomförutsedda
pret_part def pl genförutseddas
cförutse-/förutse
smsförutse-