SALDO

grundformförutsebar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförutsebar
pos indef sg u genförutsebars
pos indef sg n nomförutsebart
pos indef sg n genförutsebarts
pos indef pl nomförutsebara
pos indef pl genförutsebaras
pos def sg no_masc nomförutsebara
pos def sg no_masc genförutsebaras
pos def sg masc nomförutsebare
pos def sg masc genförutsebares
pos def pl nomförutsebara
pos def pl genförutsebaras
komp nomförutsebarare
komp genförutsebarares
super indef nomförutsebarast
super indef genförutsebarasts
super def no_masc nomförutsebaraste
super def no_masc genförutsebarastes
super def masc nomförutsebaraste
super def masc genförutsebarastes
cförutsebar-/förutsebar
smsförutsebar-