SALDO

grundformförvärvslysten
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomförvärvslysten
pos indef sg u genförvärvslystens
pos indef sg n nomförvärvslystet
pos indef sg n genförvärvslystets
pos indef pl nomförvärvslystna
pos indef pl genförvärvslystnas
pos def sg no_masc nomförvärvslystna
pos def sg no_masc genförvärvslystnas
pos def sg masc nomförvärvslystne
pos def sg masc genförvärvslystnes
pos def pl nomförvärvslystna
pos def pl genförvärvslystnas
komp nomförvärvslystnare
komp genförvärvslystnares
super indef nomförvärvslystnast
super indef genförvärvslystnasts
super def no_masc nomförvärvslystnaste
super def no_masc genförvärvslystnastes
super def masc nomförvärvslystnaste
super def masc genförvärvslystnastes
cförvärvslysten-/förvärvslysten
smsförvärvslysten-