SALDO

dokumentation (pdf)

fals

⇧[2]kant plåt

fals (nn)

[korpus]


1
PRIM falsa
*