SALDO

dokumentation (pdf)

fara

⇧[2]resa PRIM

fara (vb)

[korpus]


24
PRIM fara_ner fara_över farande farkost färd färdas i_farten2 trafik under_färd vägfarande
bil bilfärd
bort bortfärd
förbi förbifart
genom genomfart
in infart
lång långfarare
möjlig farbar
ner nerfärd
omkring kringfarande kringkuskande
omöjlig ofarbar
planlös flacka kuska
över2 krossa2

1
riktning färdriktning