SALDO

dokumentation (pdf)

fartyg

⇧[2]båt PRIM

fartyg (nn)

[korpus]


76
PRIM balkknä båtsmansstol flotta häck4 karavell koff landgång logementsfartyg maskinrum plöja_vågorna rederi sjöfart sjöman skrov vägare
Västindien västindiefarare
bepansra pansarfartyg
bidevind bidevindseglare
blockadbrott blockadbrytare
bulk bulkfartyg
chef chefsfartyg
fornnordisk långskepp2
forskning forskningsfartyg
förlisa Titanic
genom sluss
halvdäckad halvdäckare
hjälp hjälpfartyg
isbrytning isbrytare
kadett kadettfartyg
kommando2 kommandobrygga
krig krigsfartyg
kustbevakning kustbevakningsfartyg
land2 landstiga
last lastfartyg
likadan systerfartyg
loggertsegel loggert
lotsa lotsfartyg
långsida låring
medeltiden holk3 kastell2 kogg
meteorologisk väderskepp
minsvepning minsvepare
minutläggning minfartyg
mitt midskepps
monstruös monsterfartyg
motordriven motorfartyg
myteri HMS_Bounty
nybyggare Mayflower
oljesanering saneringsfartyg
propellerdrift propellerfartyg
ro2 birem galär trirem
segel segelfartyg
sjömätning mätningsfartyg
sjörövare sjörövarfartyg
skavskydd fender friholt
skola elevfartyg
tank tankfartyg
ton+tusen+åtta åttatusentonnare
transport handelsfartyg
tremastad tremastare
trupptransport trupptransportfartyg
trä träfartyg
tvåmastad hoj2 tvåmastare
tåg2 kip
ubåtsjakt ubåtsjaktfartyg
upplagd vinterliggare
valfångst valfångare
volym bruttodräktighet
ångdriven ångare ångbåt ångfartyg

94
anropa skepp_ohoj
apotek skeppsapotek
avgift klarera
avlopp spygatt
balk spant
befäl sjöbefäl styrman
besittning pris5
beslagta kondemnera
besättning babordsvakt fartygsbesättning
bord2 slingerbord
botten fartygsbotten
bygga skeppsbyggeri
chef kapten2
dagbok loggbok
dokument märkrulla mätbrev
dra träcka
exportera utskeppa
farbar segelbar segelfri
fartreglage maskintelegraf
flagga fartygsflagg gästflagga namnstandert
flaggstång flaggspel
forsla skeppa
frakta befrakta
förstaresa jungfruresa
förstöra vrak
förvaringsutrymme bastingering
golv durk
gå_under förlisa
hala förhala2
hastighetsmätare logg
incident fartygsincident
kapa2 uppbringa2
katastrof fartygskatastrof
klocka2 skeppsklocka
klättra äntra
kollision fartygskollision ombordläggning
kränga kölhala
kurs bestick2 fartygskurs
kök kabyss
last dräktighet2 dödvikt fartygslast
lastbrygga skeppsbro
lastlucka lastport
lucka2 fartygslucka
luta slagsida
matservering2 mäss
mäta skeppsmätning
mått djupgående2
nödsituation sjönöd
officersmäss gunrum
olja bunkringsolja
oljeutsläpp spillolja
orkester fartygsorkester
planka plankgång
projektil torped
proviant fartygsproviant skeppsproviant
reparera docka2 överhalning2
rum hytt kajuta
sida fartygssida
sjunka i_sank
skaka stampa2
skevhet kattrygg svinrygg2
skydd konvoj
sovplats koj
stabilitet metacentrum
storlek nettoregisterton
stormning fartygsstormning
styra2 rorsman
sänka borra_i_sank
takfönster skylight
tjänstgöring fartygstjänstgöring
trafik2 fartygstrafik
trappa fallrep
typ fartygstyp
uppassare steward
vattenfylld marvatten
vikt deplacement
vägleda lots
värde kasko
ångpanna donkeypanna eldare