SALDO

grundformfast
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfast
pos indef sg u genfasts
pos indef sg n nomfast
pos indef sg n genfasts
pos indef pl nomfasta
pos indef pl genfastas
pos def sg no_masc nomfasta
pos def sg no_masc genfastas
pos def sg masc nomfaste
pos def sg masc genfastes
pos def pl nomfasta
pos def pl genfastas
komp nomfastare
komp genfastares
super indef nomfastast
super indef genfastasts
super def no_masc nomfastaste
super def no_masc genfastastes
super def masc nomfastaste
super def masc genfastastes
cfast-/fast
smsfast-