SALDO

grundformfastställd
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfastställd
pos indef sg u genfastställds
pos indef sg n nomfastställt
pos indef sg n genfastställts
pos indef pl nomfastställde
pos indef pl genfastställdes
pos def sg no_masc nomfastställde
pos def sg no_masc genfastställdes
pos def sg masc nomfastställde
pos def sg masc genfastställdes
pos def pl nomfastställde
pos def pl genfastställdes