SALDO

dokumentation (pdf)

fettklump

⇧[2]klump fett

fettklump (nn)

[korpus]

* *