SALDO

grundformfettrik
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfettrik
pos indef sg u genfettriks
pos indef sg n nomfettrikt
pos indef sg n genfettrikts
pos indef pl nomfettrika
pos indef pl genfettrikas
pos def sg no_masc nomfettrika
pos def sg no_masc genfettrikas
pos def sg masc nomfettrike
pos def sg masc genfettrikes
pos def pl nomfettrika
pos def pl genfettrikas
komp nomfettrikare
komp genfettrikares
super indef nomfettrikast
super indef genfettrikasts
super def no_masc nomfettrikaste
super def no_masc genfettrikastes
super def masc nomfettrikaste
super def masc genfettrikastes
cfettrik-/fettrik
smsfettrik-