SALDO

grundformfinfin
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfinfin
pos indef sg u genfinfins
pos indef sg n nomfinfint
pos indef sg n genfinfints
pos indef pl nomfinfina
pos indef pl genfinfinas
pos def sg no_masc nomfinfina
pos def sg no_masc genfinfinas
pos def sg masc nomfinfine
pos def sg masc genfinfines
pos def pl nomfinfina
pos def pl genfinfinas
komp nomfinfinare
komp genfinfinares
super indef nomfinfinast
super indef genfinfinasts
super def no_masc nomfinfinaste
super def no_masc genfinfinastes
super def masc nomfinfinaste
super def masc genfinfinastes
cfinfin-/finfin
smsfinfin-