SALDO

grundformfinskuren
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfinskuren
pos indef sg u genfinskurens
pos indef sg n nomfinskuret
pos indef sg n genfinskurets
pos indef pl nomfinskurna
pos indef pl genfinskurnas
pos def sg no_masc nomfinskurna
pos def sg no_masc genfinskurnas
pos def sg masc nomfinskurne
pos def sg masc genfinskurnes
pos def pl nomfinskurna
pos def pl genfinskurnas
komp nomfinskurnare
komp genfinskurnares
super indef nomfinskurnast
super indef genfinskurnasts
super def no_masc nomfinskurnaste
super def no_masc genfinskurnastes
super def masc nomfinskurnaste
super def masc genfinskurnastes
cfinskuren-/finskuren
smsfinskuren-