SALDO

grundformfinspunnen
mönsterav_1_utbrunnen
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfinspunnen
pos indef sg u genfinspunnens
pos indef sg n nomfinspunnet
pos indef sg n genfinspunnets
pos indef pl nomfinspunna
pos indef pl genfinspunnas
pos def sg no_masc nomfinspunna
pos def sg no_masc genfinspunnas
pos def sg masc nomfinspunne
pos def sg masc genfinspunnes
pos def pl nomfinspunna
pos def pl genfinspunnas
komp nomfinspunnare
komp genfinspunnares
super indef nomfinspunnast
super indef genfinspunnasts
super def no_masc nomfinspunnaste
super def no_masc genfinspunnastes
super def masc nomfinspunnaste
super def masc genfinspunnastes
cfinspunnen-/finspunnen
smsfinspunnen-