SALDO

grundformfixerbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfixerbar
pos indef sg u genfixerbars
pos indef sg n nomfixerbart
pos indef sg n genfixerbarts
pos indef pl nomfixerbara
pos indef pl genfixerbaras
pos def sg no_masc nomfixerbara
pos def sg no_masc genfixerbaras
pos def sg masc nomfixerbare
pos def sg masc genfixerbares
pos def pl nomfixerbara
pos def pl genfixerbaras
komp nomfixerbarare
komp genfixerbarares
super indef nomfixerbarast
super indef genfixerbarasts
super def no_masc nomfixerbaraste
super def no_masc genfixerbarastes
super def masc nomfixerbaraste
super def masc genfixerbarastes
cfixerbar-/fixerbar
smsfixerbar-