SALDO

grundformfjällig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfjällig
pos indef sg u genfjälligs
pos indef sg n nomfjälligt
pos indef sg n genfjälligts
pos indef pl nomfjälliga
pos indef pl genfjälligas
pos def sg no_masc nomfjälliga
pos def sg no_masc genfjälligas
pos def sg masc nomfjällige
pos def sg masc genfjälliges
pos def pl nomfjälliga
pos def pl genfjälligas
komp nomfjälligare
komp genfjälligares
super indef nomfjälligast
super indef genfjälligasts
super def no_masc nomfjälligaste
super def no_masc genfjälligastes
super def masc nomfjälligaste
super def masc genfjälligastes
cfjällig-/fjällig
smsfjällig-