SALDO

grundformflärdfri
mönsterav_1_ny
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomflärdfri
pos indef sg u genflärdfris
pos indef sg n nomflärdfritt
pos indef sg n genflärdfritts
pos indef pl nomflärdfria
pos indef pl genflärdfrias
pos def sg no_masc nomflärdfria
pos def sg no_masc genflärdfrias
pos def sg masc nomflärdfrie
pos def sg masc genflärdfries
pos def pl nomflärdfria
pos def pl genflärdfrias
komp nomflärdfriare
komp genflärdfriares
super indef nomflärdfriast
super indef genflärdfriasts
super def no_masc nomflärdfriaste
super def no_masc genflärdfriastes
super def masc nomflärdfriaste
super def masc genflärdfriastes
cflärdfri-/flärdfri
smsflärdfri-