SALDO

dokumentation (pdf)

flera

⇧[2]mången PRIM

fler (sxc), flera (pn)

[korpus]


2
PRIM flerhet med_flera

40
barnfamilj flerbarnsfamilj
bostadshus flerbostadshus
dussin dussintals
facklig tvärfacklig
fakultet tvärfakultär
fråga2 flervalsfråga
gång flergångs
handikapp flerhandikappad multihandikappad
hundra hundratals
hus flerfamiljshus flervåningshus
kultur tvärkulturell
mamma flerbarnsmamma
medium4 multimedia
miljardaffär mångmiljardaffär
miljardär multimiljardär
miljonär multimiljonär
mor flerbarnsmor
ord fras3
politisk tvärpolitisk
resistens multiresistens
resistent multiresistent
sekel sekeltal
sida flersidig
siffra flersiffrig
sjukdom multisjuk
språk flerspråkig
stavelse flerstavig
system flerpartisystem
telefonsamtal gruppsamtal2
timme timtal
tio tiotals
tiotusental tiotusentals
tjog tjogtals
tusen tusentals
vecka veckotal
vetenskap tvärvetenskap
år i_åratal åratal