SALDO

grundformflercellig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomflercellig
pos indef sg u genflercelligs
pos indef sg n nomflercelligt
pos indef sg n genflercelligts
pos indef pl nomflercelliga
pos indef pl genflercelligas
pos def sg no_masc nomflercelliga
pos def sg no_masc genflercelligas
pos def sg masc nomflercellige
pos def sg masc genflercelliges
pos def pl nomflercelliga
pos def pl genflercelligas
komp nomflercelligare
komp genflercelligares
super indef nomflercelligast
super indef genflercelligasts
super def no_masc nomflercelligaste
super def no_masc genflercelligastes
super def masc nomflercelligaste
super def masc genflercelligastes
cflercellig-/flercellig
smsflercellig-