SALDO

grundformflytta hit
mönstervbm_1ap1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivflyttar hit
pres ind s-formflyttas hit
pret ind aktivflyttade hit
pret ind s-formflyttades hit
imperflytta hit
inf aktivflytta hit
inf s-formflyttas hit
sup aktivflyttat hit
sup s-formflyttats hit
pres_part nomflyttande hit
pres_part genflyttandes hit
pret_part indef sg u nomhitflyttad/flyttad hit
pret_part indef sg u genhitflyttads/flyttads hit
pret_part indef sg n nomhitflyttat/flyttat hit
pret_part indef sg n genhitflyttats/flyttats hit
pret_part indef pl nomhitflyttade/flyttade hit
pret_part indef pl genhitflyttades/flyttades hit
pret_part def sg no_masc nomhitflyttade/flyttade hit
pret_part def sg no_masc genhitflyttades/flyttades hit
pret_part def sg masc nomhitflyttade/flyttade hit
pret_part def sg masc genhitflyttades/flyttades hit
pret_part def pl nomhitflyttade/flyttade hit
pret_part def pl genhitflyttades/flyttades hit