SALDO

dokumentation (pdf)

folk

⇧[2]människa land

folk (nn)

[korpus]


7
PRIM befolka befolkning folkliv folkstam nation
broderlig broderfolk
minoritet minoritetsfolk

38
anda folkanda
befolkningsgrupp folkgrupp
besluta riksdag
bokföra folkbokföra
dans folkdans
dikt folkdikt
diktning folkdiktning
dräkt folkdräkt
fördrivning folkfördrivning
försörjning folkförsörjning
hem folkhem
kultur folklore
lag folkrätt
ledare folkledare
lek folklek
lynne folklynne
makt folkmakt
medicin folkmedicin
medicin2 folkmedicin2
medvetande folkmedvetande
melodi folkmelodi
minskning folkminskning
mord folkmord
musik folkmusik
omflyttning folkomflyttning
omröstning folkomröstning
opinion folkopinion
register folkbokföring
riksdag folkriksdag
rörelse2 folkrörelse
sjukdom folksjukdom
sång folksång
ting2 folkting
tro2 folktro
upplysning folkupplysning
vandring folkvandring
vetenskap folklivsforskning
välde folkvälde