SALDO

dokumentation (pdf)

forntida

⇧[2]forntid PRIM

forntida (av)

[korpus]


4
PRIM antik antikvarisk2 från_urminnes_tid i_forna_tider

26
Egypten Fornegypten
Israel israelit
Italien Fornitalien
befästning fornborg
egyptisk fornegyptisk
folk4 fornfolk hettit skyt sumerer
fynd fornfynd
gravsten bautasten
grekisk forngrekisk
hus långhus
isländsk fornisländsk
italiensk fornitaliensk
keltisk fornkeltisk
krig kastmaskin
labyrint trojeborg
minnesmärke bildsten
nordisk fornnordisk urnordisk
romersk fornromersk
skrift fornskrift
språk fornspråk
svensk fornsvensk
tvekamp bältespännare