SALDO

dokumentation (pdf)

fortplantningshastighet

⇧[2]hastighet fortplanta_sig

fortplantningshastighet (nn)

[korpus]

* *