SALDO

grundformfosfaterbar
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfosfaterbar
pos indef sg u genfosfaterbars
pos indef sg n nomfosfaterbart
pos indef sg n genfosfaterbarts
pos indef pl nomfosfaterbara
pos indef pl genfosfaterbaras
pos def sg no_masc nomfosfaterbara
pos def sg no_masc genfosfaterbaras
pos def sg masc nomfosfaterbare
pos def sg masc genfosfaterbares
pos def pl nomfosfaterbara
pos def pl genfosfaterbaras
komp nomfosfaterbarare
komp genfosfaterbarares
super indef nomfosfaterbarast
super indef genfosfaterbarasts
super def no_masc nomfosfaterbaraste
super def no_masc genfosfaterbarastes
super def masc nomfosfaterbaraste
super def masc genfosfaterbarastes
cfosfaterbar-/fosfaterbar
smsfosfaterbar-