SALDO

grundformfotokemisk
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfotokemisk
pos indef sg u genfotokemisks
pos indef sg n nomfotokemiskt
pos indef sg n genfotokemiskts
pos indef pl nomfotokemiska
pos indef pl genfotokemiskas
pos def sg no_masc nomfotokemiska
pos def sg no_masc genfotokemiskas
pos def sg masc nomfotokemiske
pos def sg masc genfotokemiskes
pos def pl nomfotokemiska
pos def pl genfotokemiskas
komp nomfotokemiskare
komp genfotokemiskares
super indef nomfotokemiskast
super indef genfotokemiskasts
super def no_masc nomfotokemiskaste
super def no_masc genfotokemiskastes
super def masc nomfotokemiskaste
super def masc genfotokemiskastes
cfotokemisk-/fotokemisk
smsfotokemisk-