SALDO

grundformfräck
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfräck
pos indef sg u genfräcks
pos indef sg n nomfräckt
pos indef sg n genfräckts
pos indef pl nomfräcka
pos indef pl genfräckas
pos def sg no_masc nomfräcka
pos def sg no_masc genfräckas
pos def sg masc nomfräcke
pos def sg masc genfräckes
pos def pl nomfräcka
pos def pl genfräckas
komp nomfräckare
komp genfräckares
super indef nomfräckast
super indef genfräckasts
super def no_masc nomfräckaste
super def no_masc genfräckastes
super def masc nomfräckaste
super def masc genfräckastes
cfräck-/fräck
smsfräck-