SALDO

dokumentation (pdf)

främst

⇧[2]före viktig

främst (ab)

[korpus]


9
PRIM flaggskepp framförallt företrädesvis huvudsak i_främsta_ledet i_främsta_rummet i_första_hand primus spela_första_fiolen

63
agent generalagent
altare högaltare
anförande huvudanförande
anstalt huvudanstalt
ansvarig huvudansvarig
befälhavare överbefälhavare
biskop ärkebiskop
bo huvudkvarter
budskap huvudbudskap
byggnad huvudbyggnad
centrum högborg
del huvuddel
diktare parnass
entré huvudentré
fokus2 huvudfokus
funktion huvudfunktion
föda2 huvudföda
förbindelse huvudlinje
företag moderföretag
gata huvudgata
gård huvudgård
ideolog chefsideolog
ideologi huvudideologi
ingenjör överingenjör
inkomst huvudinkomst
innehåll huvudinnehåll
inspiratör huvudinspiratör
kontor huvudkontor
kontrast huvudkontrast
ledning2 huvudledning
lärare huvudlärare
minister premiärminister
misstänkt huvudmisstänkt
motiv huvudmotiv
motor huvudmotor
motståndare huvudmotståndare
näring2 huvudnäring
orsak huvudorsak
ort huvudort
part huvudpart
person huvudfigur huvudperson
präst överstepräst
rival ärkerival
roll huvudroll
rätt4 huvudrätt
skyddsombud huvudskyddsombud
skäl huvudskäl
sköterska översköterska
stad huvudstad
stråk huvudstråk
styrka3 huvudstyrka
tankegång huvudlinje2
tema huvudtema
ton huvudton
uppgift huvuduppgift
utmanare huvudutmanare
vattenledning huvudvattenledning
verb huvudverb
vittne huvudvittne
väg huvudled huvudväg
ägare huvudägare