SALDO

grundformfrån den ena ytterligheten till den andra
mönsterabm_i_till_exempel
ordklassabm
böjningstabell
invarfrån den ena ytterligheten till den andra