SALDO

grundformfrackklädd
mönsterav_1_brydd
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfrackklädd
pos indef sg u genfrackklädds
pos indef sg n nomfrackklätt
pos indef sg n genfrackklätts
pos indef pl nomfrackklädda
pos indef pl genfrackkläddas
pos def sg no_masc nomfrackklädda
pos def sg no_masc genfrackkläddas
pos def sg masc nomfrackklädde
pos def sg masc genfrackkläddes
pos def pl nomfrackklädda
pos def pl genfrackkläddas
komp nomfrackkläddare
komp genfrackkläddares
super indef nomfrackkläddast
super indef genfrackkläddasts
super def no_masc nomfrackkläddaste
super def no_masc genfrackkläddastes
super def masc nomfrackkläddaste
super def masc genfrackkläddastes
cfrackklädd-/frackklädd
smsfrackklädd-