SALDO

grundformframkomma
mönstervb_4a_komma
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivframkommer
pres ind s-formframkommes/framkoms
pres konj aktivframkomme
pres konj s-formframkommes
pret ind aktivframkom
pret ind s-formframkoms
pret konj aktivframkomme
pret konj s-formframkommes
imperframkom
inf aktivframkomma
inf s-formframkommas
sup aktivframkommit
sup s-formframkommits
pres_part nomframkommande
pres_part genframkommandes
pret_part indef sg u nomframkommen
pret_part indef sg u genframkommens
pret_part indef sg n nomframkommet
pret_part indef sg n genframkommets
pret_part indef pl nomframkomna
pret_part indef pl genframkomnas
pret_part def sg no_masc nomframkomna
pret_part def sg no_masc genframkomnas
pret_part def sg masc nomframkomne
pret_part def sg masc genframkomnes
pret_part def pl nomframkomna
pret_part def pl genframkomnas
cframkom-/framkom
smsframkom-