SALDO

dokumentation (pdf)

fransa

⇧[2]frans PRIM

fransa (vb)

[korpus]


2
PRIM fransande
inte ofransad
*