SALDO

dokumentation (pdf)

fras2

⇧[2]frasa PRIM

fras2 (nn)

[korpus]

* *