SALDO

grundformfrekvent
mönsterav_1_akut
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfrekvent
pos indef sg u genfrekvents
pos indef sg n nomfrekvent
pos indef sg n genfrekvents
pos indef pl nomfrekventa
pos indef pl genfrekventas
pos def sg no_masc nomfrekventa
pos def sg no_masc genfrekventas
pos def sg masc nomfrekvente
pos def sg masc genfrekventes
pos def pl nomfrekventa
pos def pl genfrekventas
komp nomfrekventare
komp genfrekventares
super indef nomfrekventast
super indef genfrekventasts
super def no_masc nomfrekventaste
super def no_masc genfrekventastes
super def masc nomfrekventaste
super def masc genfrekventastes
cfrekvent-/frekvent
smsfrekvent-