SALDO

grundformfrifräsig
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomfrifräsig
pos indef sg u genfrifräsigs
pos indef sg n nomfrifräsigt
pos indef sg n genfrifräsigts
pos indef pl nomfrifräsiga
pos indef pl genfrifräsigas
pos def sg no_masc nomfrifräsiga
pos def sg no_masc genfrifräsigas
pos def sg masc nomfrifräsige
pos def sg masc genfrifräsiges
pos def pl nomfrifräsiga
pos def pl genfrifräsigas
komp nomfrifräsigare
komp genfrifräsigares
super indef nomfrifräsigast
super indef genfrifräsigasts
super def no_masc nomfrifräsigaste
super def no_masc genfrifräsigastes
super def masc nomfrifräsigaste
super def masc genfrifräsigastes
cfrifräsig-/frifräsig
smsfrifräsig-